Isis

Lees meer over de rol van de vrouwelijke Isis bij het ontstaan van het Christendom op:  http://zonnevrouw.ama-terra.nl/?p=7