Naomi Klein

Naomi Klein is een Canadese journaliste, activiste en politiek filosofe die enkele spraakmakende boeken op haar naam heeft staan waarmee de huidige systemen in de wereld goed beargumenteerd ter discussie worden gesteld. In haar documentaire The Shock Doctrine laat Klein zien dat het een hardnekkige mythe is dat globalisatie en het vrijemarkt denken zich op een natuurlijke en democratische hebben ontwikkeld:   http://off-guardian.org/2015/07/20/the-shock-doctrine/

Integendeel, belangrijke wereldgebeurtenissen zoals Pinochet`s coup in Chili in 1973, de Falkland Oorlog van 1982, het bloedige neerslaan van protesten op het Tienamin Plein in 1989, het uit elkaar vallen van de Sovjet Unie in 1991 en de Financiele Crisis in Azie van 1997 zijn volgens Klein voorbeelden van bewuste manipulaties die leiden tot mentale en emotionele schokken in de samenleving met als doel de maatschappij te kunnen controleren door een neoliberale en neoconservatieve elite. neoconservatieven .