Howard Zinn

Howard Zinn (1922-2010) was een invloedrijk Amerikaans historicus aan de Boston University die met zijn geschiedenisboeken inging tegen de gevestigde mening. Dat geldt vooral voor zijn boek "A People`s History of the United States" waarin hij de andere kant van geschiedschrijving koos door niet op te komen voor de overwinnaars maar voor onder andere de Indianen, de slaven, de laagbetaalde textielarbeiders en de feministen. Hij beschouwde zijn eigen land als een koloniale macht die andere landen onderwerpt en uitbuit. Daarmee heeft Zinn vele Amerikanen en niet Amerikanen de ogen geopend en het bewustzijn van een hele generatie beinvloed. Een bekende uitspraak van Zinn was "burgerlijke ongehoorzaamheid is niet het probleem. Het probleem is juist burgerlijke gehoorzaamheid aan foute politieke leiders in de wereld".