Marcus Aurelius

"Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken"

 

De "Overpeinzingen" van Marcus Aurelius (121-180 AD), een van de vijf "goede" Romeinse keizers, zijn geschreven tijdens zijn vele veldtochten. Ze bieden een breed scala aan fascinerende spirituele inzichten en wijze oefeningen als antwoord op zijn innerlijke strijd tot meer kennis over hemzelf en van het universum. Tegelijkertijd creëerde hij daarmee een filosofisch meesterwerk dat ook nu nog dagelijks geraadpleegd wordt door moderne denkers. Tesamen met Seneca en Epictetus behoort Marcus Aurelius tot de drie belangrijkste Stoicijnse filosofen. Liefhebbers van Plato, Socrates en Lao Tzu mogen niet aan hem voorbijgaan.