De grote omwenteling

Ware vooruitgang betekent terugkeer naar onze Bron
Als mens hebben we een goddelijke oorsprong. Bewustzijnsontwikkeling bestaat dan ook niet uit iets "nieuws" aanleren of iets "worden" maar terugvinden van wat we eens bezaten en weer zijn wat we oorspronkelijk waren. Het komt erop neer dat we ons systeem dat in de loop van vele incarnaties sterk vervuild is geraakt, weer moeten zuiveren. Dat geeft een heel ander perspectief aan spiritualiteit.
Herstel van ons oorspronkelijke bewustzijn
Ken uw Zelf via een proces van inkeer en zelftransformatie
Vooruitgang in het leven draait om waarheidsvinding en de zoektocht naar zingeving. Daar is niets zweverigs aan, integendeel zelfs.
De toenemende chaos in de wereld wordt veroorzaakt door de bewuste afbraak van natuurlijke systemen en een grote geestelijke onbalans in bijna ieder mens
De zondebok Co2: de grote leugen
Er is wel degelijk een klimaatverandering aan de hand. Mensen zoals Trump en Baudet die dat ontkennen, weten beslist niet waar ze het over hebben. Dat zijn vooral lineaire denkers die met een gesloten hart geen oog en intuïtie hebben voor een realistische en holistische zienswijze. Maar nu komt het belangrijkste: die klimaatverandering wordt niet alleen en dan slechts ten dele veroorzaakt door Co2 uitstoot waar planten en bossen van moeten leven. De natuur is sterk genoeg om daarvoor een nieuw evenwicht te vinden als dat nodig mocht zijn. Er is daarom veel meer aan de hand en dat wordt al decennialang verzwegen omdat het niet past binnen het neoliberale denken en de ten onrechte aanbeden globalisatie. We worden namelijk op een ongelofelijke manier voorgelogen. Er is wel degelijk een tweede agenda: verdiep je maar eens in Maurice Strong en de duistere kant van het Verenigde Naties Earth Charter. En in wat er allemaal gebeurt bij CERN diep in de aarde. En in de meest ingrijpende onbalans die wij de natuur kunnen aandoen: de gigantisch toenemende elektromagnetische straling die mens en natuur nu al ontwricht en dan moet G5 nog komen. En in de nog steeds lekkende kerncentrale bij Fukushima die de oceanen en hun bioritme verstoort waardoor ze minder Co2 kunnen opnemen. Dat zijn net zulke belangrijke oorzaken achter de huidige klimaatverstoring naast natuurlijk de zeer ernstige vervuiling en plastificatie van grond, water en lucht en het continu uitputten van de aarde door extensive mining. Moedertje Aarde is geen dode rots maar een levend wezen en komt tegen ons grove misbruik van haar terecht in opstand. De mens is zijn rol als rentmeester vergeten en is al enige tijd aan het potverteren zonder weerga. Om de huidige klimaatverandering alleen aan de toenemende Co2 uitstoot toe te schrijven, getuigt niet van enige realiteitszin. Omdat we dat niet willen inzien, zal de reactie van de aarde alleen maar sterker worden zoals al lang geleden door diverse bronnen is voorspeld. Dus maak je borst maar nat met wat ons nog te wachten staat op het gebied van natuurcatastrofes. De grote leugen achter de CO2 uitstoot komt ten goede aan commerciële belangen want die zijn gigantisch en de enorme kosten daarvoor worden grotendeels op het bordje van de veel te onbewuste burger gelegd. En zo blijven we slaaf van een door onszelf veroorzaakte of in ieder geval gedoogde onbalans. Want wie is bereid om uit zijn/haar comfortzone te stappen en gedrag te veranderen: veel minder vliegen en consumeren en geen G5 om er maar een paar te noemen? En dan nog dit: wie is in staat om de juiste Co2 uitstoot te berekenen, nu zelfs vele wetenschappers dat in twijfel trekken? En waarom wordt de luchtvaart volledig uitgezonderd als grote vervuiler en Co2 veroorzaker? Wie bekommert zich straks om al de tientallen miljoenen accu`s van elektrische auto`s als ze het gaan begeven? Een van de grote vervuilers op Co2 gebied is ook het Amerikaanse Pentagon met zijn 1000 bases buiten de VS. Kortom, we hebben een groot probleem en daar hoort een zondebok bij en dat is Co2, waarmee we alle andere, net zo belangrijke veroorzakers gemakshalve maar vergeten. Wanneer worden we eindelijk eens wakker? Als de voorspellingen kloppen, zal dat helaas niet gebeuren. Uiteindelijk zal de wal het schip keren maar dat komt dan wel tegen een prijs die vele malen hoger ligt dan het allerduurste klimaatplan. Lees ook https://www.foodlog.nl/artikel/het-raadsel-van-parijs-2/