Donaties geven

Stichting De Grote Omwenteling staat in dienst van de samenleving door het zoveel mogelijk bevorderen van bewustzijn in de meest ruime zin van het woord, via deze website en via het geven van lezingen en workshops. Over geschiedenis, politiek, gezondheid, religie, spiritualiteit, cultuur, economie en belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld euthanasie. En dat altijd vanuit een onafhankelijke en holistische visie. Niet voor niets zegt een oud Joods gezegde dat de grootste armoede die van gebrek aan kennis is. Onwetendheid leidt tot stress en onbalans en dat leidt weer tot het maken van verkeerde levenskeuzes. Om ons werk zo optimaal mogelijk te kunnen doen is ondersteuning in de vorm van een gift van harte welkom. Stichting DGO is echter nog niet ANBI-gecertificeerd maar is bezig met de aanvraag. Dat betekent dat U giften nog niet kan aftrekken op uw belastingaangifte. Iedere donateur krijgt het recht om onze financiele rapportage op te vragen en in te zien. Iedere gift, hoe klein ook, wordt in grote dankbaarheid aanvaard en altijd welbesteed aan de doelstelling van de stichting. Wij danken U bij voorbaat voor het in ons gestelde vertrouwen.    

Ondersteun ons