Gevoelens en emoties

Emoties zijn "energies in (hightened) motions" oftewel versterkte vibraties. Emoties zijn uitingen van de ziel. In deze tijd van overrationalisatie en dominantie van het denken worden ze ontkend en afgedaan als irrationeel in plaats van ze te herkennen als een andere bron van kennis en wijsheid. We kunnen er niet meer mee omgaan zoals dat hoort.