G5: het ultieme wapen

Weinigen beseffen welke desastreuze gevolgen de introductie van G5 zal hebben op mensheid en natuur. Het is het ultieme wapen tegen de mensheid en God`s natuur zoals aangegeven op de Georgia Guidestones. De hoogfrequente straling die 1000 maal sterker is dan G4 zorgt dat al het natuurlijke leven in grote onbalans zal raken want het opereert op het nivo van de ziel.