Technologie: vloek of zegen?

"Je kan een mens niets leren. Je kan hem alleen helpen het in zichzelf te ontdekken" Gallileo Gallilei, Italiaans wetenschapper, 1564-1642 Dearrogantie van de wetenscahp. OP uitzonderingen na zijn alle wetenschappers zeer selectief in hun mening. Je mag verwachten dat ze de waarheid achter zuivere wetenschap dienen maar niets is minder waar. Ook wetenschappers zijn mensen en hebben dus ook blinde vlekken, Jungiaanse schaduwen en schieten (soms ernstig) tekort. Dat is op zich niet erg ware het niet dat ze zichzelf vaak boven anderen verheven voelen, niet in het minst doordat academici door de meeste onder ons op een voetstuk worden geplaatst. Een plek waar ze trouwens meestal beslist niet thuishoren. Het is niet vreemd dat juist in deze tijd van ultieme marktwerking en economisering en digitalisering van de maatschappij, het overrationele denken in wetenschap en onderzoek als heilig wordt beschouwd. Wetenschappers worden op een voetstuk geplaatst en huizen in ivoren torens. Zaken worden alleen serieus genomen als er wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt.