De helende werking van geluid

"Muziek en liefde zijn de enige talen die nooit vertaald hoeven worden" (Berthold Auerbach)

Geluid vibreert en dat is een teken van leven en energie. We beseffen onvoldoende dat elke vorm van energie andere energieën en organismen kan beïnvloeden. Dat kan een versterkend maar ook afzwakkend, helend maar ook destructief effect veroorzaken. Een aangeslagen stemvork kan bijvoorbeeld een gelijkgestemde laten trillen. Geluiden in de vorm van gesproken woorden, tonen of muziek kunnen doordringen tot in de kern van een organisme, tot in de botten en zelfs cellen. Daar kan het zorgen voor veranderingen op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. En dat zorgt weer voor positieve of negatieve gedragsveranderingen. Vandaar dat bepaalde muziek ons melancholisch maakt of juist vrolijk, angstig of strijdlustig. Bekend zijn de muzikanten die vroeger meegingen als er oorlog werd gevoerd, zoals de Schotse doedelzakspelers. Bij de Indiaanse volken was tromgeroffel een belangrijke emotionele stimulans. Tot de alternatieve geneeswijzen hoort onder andere het gebruik van klankschalen waarmee bepaalde energieblokkades in de chakra`s kunnen worden opgeheven. Dat muziek een grote invloed uitoefent op ons brein en emoties is dus duidelijk. Dat geldt al bij de foetus in de moederbuik die reageert op de menselijke stem en bepaalde geluiden.

Maar dat geluid ook vaste structuren kan beïnvloeden is voor veel mensen nog een brug te ver. Volgens de Bijbel was echter een bepaalde frequentie van geluid verantwoordelijk voor het instorten van de muren van de stad Jericho. Dat geluid ook in verband staat met zwaartekracht, werd bewezen met een proef waarbij een pingpongballetje bleef zweven onder invloed van twee geluidsboxen die een bepaalde toon uitzonden.

In 1973 schreef Dorothy Retallack haar boek "The Sound of Music and Plants" waarin zij beweerde wetenschappelijk te hebben vastgesteld dat planten reageren op muziek door een snellere en/of grotere groei. Vele indianenstammen geloven heilig dat hun gezang tijdens het zaaien en oogsten de groei en voedingskracht positief beïnvloedt. Bekend is ook dat de oude Grieken geloofden dat muziek een educatieve en therapeutische werking had. Dan is er nog de "Muziek der Sferen" die ervan uitgaat dat clusters van sterren en hemellichamen onderling dusdanig vibreren dat zij als ware het een orkest vormt dat een bepaalde muziek produceert. 

De wetenschap is er ook achtergekomen dat ieder mens een unieke stemvibratie heeft die in de toekomst misschien kan dienen als een soort beveiligde pincode. Is het dan vreemd om te denken dat het sprookje van Ali Baba die met zijn stem en de woorden "Sesam, Open u !" de poorten van een grot kon openen, wel eens op waarheid zou kunnen berusten? Hadden mensen uit een ver verleden soms meer kennis dan wij denken, getuige ook het Bijbelverhaal? Waarom worden sommige resultaten van onderzoeken en ontdekkingen m.b.t. geluid achtergehouden, onder andere van geheime diensten, als er geen krachten mee zouden kunnen worden opgeroepen die eventueel gebruikt en/of misbruikt kunnen worden?

Kortom, wordt veel meer bewust van wat geluid, bepaalde tonen en harmonische muziek voor je zelf kan betekenen en onderzoek welk type geluid en muziek je positief of juist negatief stemt. Dat kan onder andere van invloed zijn op je gezondheid en je gedrag. Er zijn testen bekend waarbij mensen in een ziekenhuis sneller en beter genazen na het regelmatig horen van muziek van Mozart en waarbij planten minder goed groeiden bij de regelmatige confrontatie van hardrock muziek. Wat oude culturen al lang wisten wordt in de huidige tijd bevestigd door o.a. de Amerikaan Tom Kenyon die door ervaring ontdekte dat we door bepaalde muziek andere staten van bewustzijn kunnen bereiken. Kenyon is een autoriteit geworden in het verbinden van muziek met spiritualiteit en wetenschap en deed jarenlang onderzoek naar de effecten van klank op onze hersenen en zenuwstelsel. Veel van zijn Songs of the New Earth zijn te vinden op Youtube.  

Prachtig beschreven is de genezende werking van geluid door Mirjam Stoof:   http://www.earth-matters.nl/14/13512/media-en-agenda/de-kracht-van-sound...  

Lees meer over de invloed van muziek op bijvoorbeeld epilepsiepatienten: http://www.leefbewust.com/2015/nieuws/epilepsie.html

Lees ook over de aardse grondtoon die tijdens WWII door Nazi propagandaminister Goebbels is veranderd van 432 naar 440 Hertz: http://beforeitsnews.com/alternative/2017/06/the-432hz-miracle-tone-rais... en http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemmin... en http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemmin... en http://beiaardgent.be/aardetrilt.htm

 

 -Lees meer over geluid in een artikel over de aardse frequentie op deze pagina Inzichten en op  http://humansarefree.com/2011/03/does-conspiracy-extend-to-musical-scale...

Zoals geluid vibreert en krachten opwekt, zo gebeurt dat ook met stilte. Regelmatig de kracht van stilte ervaren geeft verbinding met ons ware zelf. Lees meer op: http://www.earth-matters.nl/26/11708/spiritualiteit-wetenschap/the-power...

Ten slotte toch ook nog een waarschuwing en wel dat geluid niet alleen helend maar ook zeer verstorend kan werken. Bepaalde muziekcategorien zoals hard rock en heavy metal kunnen de mens fysiek, mentaal en emotioneel in onbalans brengen. En bepaalde muziektonen zoals beschreven in Jozua 2:15 en 6:20 van de Bijbel beschrijft zelfs het ineenvalllen van dikke muren. Inlichtingendiensten werken aan het gebruik van geluid om demonstraties tegen te kunnen gaan.